Nachtwind  > Het geheim van de wond

Rudolf Steiner

 

Rudolf Steiner (1861 – 1925) was een Oostenrijkse mysticus, schrijver, architect, filosoof en had een geheel eigen zienswijze op pedagogie. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals het vrijeschool-onderwijs, de antroposofische geneeskunst, de heil-pedagogie, de Sociale Driegeleding en de biologisch-dynamische landbouw.

 

Rudolf Steiner karakteriseerde zijn systeem van antroposofie als volgt:

 "Antroposofie is een weg naar inzicht die het geestelijke in de mens met het geestelijke in de kosmos wil verbinden. Zij maakt zich in de mens kenbaar als een behoefte van het hart en van het gevoel. Zij moet haar rechtvaardiging vinden in het vermogen deze behoeften te bevredigen. Alleen diegene die in de antroposofie vindt waar hij vanuit zijn gemoed naar zoeken moet, kan haar waarde erkennen. Daarom kunnen antroposofen alleen mensen zijn die bepaalde vragen over het wezen van de mens en wereld even existentieel ervaren als zij honger en dorst ervaren."

 

Rudolf Steiner, Kerngedachten van de antroposofie [Wat Michaël wil] (1924, vertaling 1996)

Het geheim van de wond

Samaritercursus

 

Door: Rudolf Steiner

 

Vertaling: Jelle van der Schuit

Met een inleiding en aanvulling door:

Ermengarde de la Houssaye-Lievegoed

 

Prijs € 15,00 + 2,00 verzendkosten

Cahier met softcover

Gebonden met cahiersteek

44 pagina's

ISBN 987 90 819098 2 2

Formaat 20 x 20,5 cm

 

Eindredactie: Edith Minnaar

Boekontwerp: Jannie de Groot

Concept & organisatie: Nachtwind

 

Uitgave van V & VN antroposofische zorg

bestellen via een email naar:

edith@scheltema.org

Betalen hoeft pas na ontvangst.

 

Het geheim van de wond' is een bundeling van vier toespraken die Rudolf Steiner hield in 1914 aan het begin van de eerste wereld oorlog. Het was een cursus EHBO waarbij beleefbaar werd gemaakt hoe, door  bewust gebruik van menselijke aandacht en betrokkenheid, de geestelijke wereld zich sterker kan verbinden met het herstelproces bij verwondingen. Het is nu, 100 jaar later, misschien nog actueler als toen, omdat we ons steeds meer realiseren dat genezing lang niet altijd alleen gevonden kan worden in het gebruik van reguliere medicatie. Het aanspreken van geestelijke krachten kan het herstelproces versterken en het bijzondere is dat zij inwerkt op alle wezensdelen van de mens. Dit betekent dat naast het fysieke herstel ook het geest-zielewezen aangesproken en ondersteund kan worden.

 

Ermengarde de la Houssaye-Lievegoed geeft in dit cahier een uitgebreide toelichtende inleiding ´n een vertaling naar de hedendaagse praktijk in 'Drie aspecten van het verplegen'.

 

Dit cahier is interessant voor iedereen die zich wil verdiepen in de werkzaamheid van de geestelijke wereld bij genezingsprocessen.