Nachtwind  > Het Nieuwe Testament

Vertaler Ton Besteveld over de taal van Het Nieuwe Testament:

 

Soms word je als mens getroffen doordat in de dagelijkse werkelijkheid plotseling een andere werkelijkheid oplicht, ermee samenvalt. Daarover gaat dit boek. Het bevat berichten over hoe een grotere werkelijkheid de onze doordringt en omvormt. De lezer wordt uitgenodigd de verhalen, gesprekken, gebeurtenissen in zich op te nemen en daardoor eerste stappen te zetten op dezelfde weg, die al velen zijn gegaan: de weg naar een hogere vorm van mens-zijn. De mensen van ‘de weg’ werden de vroege christenen genoemd, de ‘geheiligden’.

Deze vertaling laat, onder andere door het gebruik van de ‘je’-vorm, de directheid van de oorspronkelijke tekst verschijnen, waarin het dagelijkse en het goddelijke elkaar moeiteloos doordringen.

 

Ton Besterveld (vertaler)

 

Het Nieuwe Testament

Met twee verschillende stofomslagen

 

Vertaling: Ton Besterveld

Illustraties: Sonia van der Klift

Uitgave van De Christengemeenschap

 

Prijs € 25,00 + verzendkosten

 

Hardcover (linnen met goudopdruk) + stofomslag

Gebonden genaaid, twee leeslinten

544 pagina's

ISBN 9789082465105

Formaat 14,5 x 22 cm

Boekontwerp: Jannie de Groot

Concept & organisatie: Nachtwind

 

bestellen via een email naar:

secretariaat@christengemeenschap.nl

Betalen hoeft pas na ontvangst.

Geef bij je bestelling altijd aan welke stofomslag je wilt. De geel/groene of de blauw/paarse?

 

 

 

Deze nieuwe Nederlandse vertaling van het eeuwenoude boek is zeer aantrekkelijk en leesbaar vormgegeven. Het is geschreven in een toegankelijke taal, die zowel recht doet aan de directe stijl als aan de spirituele inhoud van het Griekse origineel. Het geheel is geïllustreerd door de Nederlandse kunstenares Sonia van der Klift.

 

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 geschriften, die in de 1e en het begin van de 2e eeuw na Christus in het Grieks werden geschreven.

 

Het boek begint met de Evangeliën: vier verschillende verhalen over het nieuwe dat 2000 jaar geleden in Palestina begon met de komst van Jezus van Nazareth. Ze vertellen hoe in hem een goddelijk wezen mens werd, die de aardse en de hemelse werkelijkheid opnieuw met elkaar heeft verbonden.

 

Vervolgens beschrijft het geschrift Handelingen van de apostelen hoe er na Jezus’ kruisdood en opstanding een beweging ontstond die zich geleidelijk uitbreidde, via Klein-Azië en Griekenland tot aan de keizer in Rome, het toenmalige centrum van de macht.

 

Daarna volgen 21 brieven van verschillende apostelen, die zij schreven aan de eerste christelijke gemeenschappen. De stijl ervan loopt sterk uiteen: van vermanend en belerend tot troostend, bemoedigend en enthousiasmerend.

 

Het Nieuwe Testament eindigt in de Openbaring van Johannes met een blik in de toekomst: de totale omvorming van al het bestaande tot een nieuwe schepping.

 

 

Lees de eerste pagina's uit het Johannes evangelië. Klik hier

 

 

Lees de brief van Paulus aan de Efeziërs.

Klik hier

 

 

Ton Besterveld (1950) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was daarna een lange periode werkzaam aan de Vrije Hogeschool in Driebergen. Na deze tijd volgde hij de priesteropleiding aan het seminarie van De Christengemeenschap in Stuttgart (Duitsland), waar hij in 1995 de priesterwijding ontving. Hij is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en werkt als priester in Zutphen.

 

Sonia van der Klift (1948) is beeldend kunstenaar en werd opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Daarna volgde ze de opleiding Kunstzinnige Therapie aan Academie De Wervel.

In haar abstracte schilderwerk zoekt ze het wezen van het innerlijk licht in de ontmoeting met het onvolmaakte. Ze is getrouwd, heeft één zoon, en woont en werkt in Den Haag.