Juke Hudig

www.jukehudig.nl

 

Juke Hudig (1945) tekent haar hele leven al met pastelkrijt. Zij toont in haar werk de virtuoze beheersing van dit medium.

Van haar werk verschenen reeds 11 boeken. Zij exposeert regelmatig en houdt lezingen over haar werk.

 

In de loop der tijd wordt het woord meer en meer uitgangspunt.

Juke tekent de heilige teksten, die zij krijgt aangereikt, waarin de dieperliggende betekenis, de verborgen goddelijke wijsheid zich openbaart.

 

Zo ontstaan o.a. 'Het boek Job', 'Christoforus, de legende van een heilige', 'De profeet', bij het gedicht van A. Poesjkin, 'De dwerg', bij de ballade van F. Schubert, 'De sneeuwkoningin', bij het sprookje van H.C.Andersen en vele andere verhalen.

In 2015 verscheen de 3e druk van 'Dante's Divina Commedia in 111 pastels', en nu dus 'Het boek Jonah'.

 

Veel van haar pasteltekeningen laten ' de zoektocht van de ziel ' zien. Meestal een weg van duisternis naar licht, waarin alles aan het licht wordt gebracht.

De mens als hoofdpersoon, in situaties, die zich in de symbolische werkelijkheid afspelen. Het mysterie!

Filmmaker Wout Boekeloo in gesprek met

Juke Hudig

 

Een uitgebreid filmportret van Juke Hudig. De pastel-kunstenares spreekt over kijken met je ziele-oog, grote sprongen wagen en over de diepere betekenissen van heilige teksten in beeld brengen.

 

Bekijk het filmportret

Het boek Jonah

In 55 pastels door Juke Hudig

 

Met een kabbalistische beschouwing door Daniël van Egmond

 

Hardcover, gebonden, leeslint,

204 pagina's, formaat 25,5 x 33 cm

Prijs: € 55,- (gratis verzending)

 

 

Direct bestellen? Mail naar:

erik@nachtwind.nl

Betalen hoeft pas na ontvangst.

 

Het bijbelboek Jonah is een van de kortste verhalen uit het Oude Testament; het oogt eenvoudig, maar blijkt complex en mysterieus.

 

Jonah gaat een inwijdingsweg. Hij wordt geroepen, maar loopt er voor weg. Opgeslokt door een grote vis, wordt hij in de diepste duisternis opnieuw geroepen door God. ‘Sta op en ga naar Nineveh.’ Jonah gaat op weg, verlost de stad en, nadat hij alles heeft geofferd, wordt hij herboren als volledig nieuw mens.

 

In 55 pastels tekende Juke Hudig de ‘zoektocht van de ziel’; vurig en verstild.

Godsdienstfilosoof Daniël van Egmond schreef een uitgebreide kabbalistische beschouwing bij het verhaal van Jonah.

 

Hervertelling: Anne C. Possel en Juke Hudig

Boekontwerp: Mark Schalken

Fotografie: Hapé Smeele

 

 

 

Fragment uit de beschouwing

door Daniël van Egmond

 

 

Heilige teksten

 Jonah, een boek uit het Oude Testament, is voor zowel het jodendom als het christendom een heilige tekst. Zo’n heilige tekst wordt in orthodoxe kringen gezien als rechtstreeks door de Heilige geopenbaard. Dat wil zeggen dat bij het ontstaan ervan de invloed van de cultuur of de geschiedenis – dus van mensen – geen enkele rol zou spelen.

Voor de wetenschap zijn dit soort teksten daarentegen niets anders dan louter mensenwerk. Uit onderzoek is immers gebleken hoezeer de verschillende boeken van de Bijbel tijdens hun ontstaan juist wel zijn beïnvloed door de omringende godsdiensten en culturen.

 Er lijkt geen tussenweg te bestaan tussen het orthodoxe en het ‘verlichte’ wetenschappelijke standpunt. Toch is dat schijn. Want ook binnen allerlei religieuze stromingen – en dan vooral die waarin religieuze ervaringen een belangrijke rol spelen – beseft men dat een heilige tekst allerlei historische en culturele invloeden heeft ondergaan.

Alleen al het feit dat zo’n geschrift door een mens is geschreven, maakt het onvermijdelijk dat allerlei aardse factoren de inhoud ervan mede bepalen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat zo’n tekst dan door mensen verzonnen is. De tekst kan geïnspireerd zijn door de Heilige of door engelen. En naarmate de schrijver ervan ontvankelijk genoeg was, zal zijn of haar eigen opvatting van minder invloed zijn geweest op de inhoud. De heilige tekst is dan het product van de samenwerking tussen de Heilige en/of engelen en de menselijke auteur.

 

Lees meer

Fragment uit de hervertelling

door Juke Hudig & Anne C. Possel

 

 

’Sta op!’

Jonah wordt door God geroepen.

‘Sta op, Jonah!’

‘Wees de profeet die je bent!’

‘Ga naar Nineveh, die grote stad,

waarschuw Nineveh,

want het kwaad dat zij daar doen

is ten hemel schreiend.’

 

Maar Jonah slaat op de vlucht;

weg van de Heilige.

Naar Tarshish gaat hij.

Hij daalt af naar Japho;

daar scheept hij zich in.

Aan boord zijn 70 zeelieden,

die net als hij naar Tarshish varen.

Jonah betaalt en daalt af in het schip.

 

Maar de Heilige werpt een grote wind  op de zee.

Er ontstaat een hevige storm.

Het schip lijkt te breken.

 

De zeelieden worden bang.

Zij schreeuwen het uit;

ieder tot zijn eigen god.

 

Maar Jonah daalt nog verder af

in de buik van het schip;

in de verborgenheid.

Daar gaat hij liggen.

Bewusteloos.

 

Dan wekt de opperschipper Jonah:

‘Hoe kun je zo diep slapen?

Sta op!

Roep alsjeblieft jouw god aan!

Misschien denkt die god van jou dan ook aan ons

en vergaan wij niet.’

 

Ondertussen overleggen de zeelieden met elkaar:

‘Laten wij het lot werpen,

dan zullen we erachter komen wie de oorzaak is van dit kwaad.’

Het lot valt op Jonah!

 

Lees meer