Doorlopende studiegroepen

 

Verschillende auteurs hebben doorlopende studiegroepen. Vaak kun je op een willekeurig moment aanhaken bij zo’n studiegroep. Stuur een email naar de betreffende auteur voor meer informatie.

 

 

TEUN LEOPOLD

Studiegroep ‘Spontane bevrijding door naakt gewaarzijn’ en andere non-dualistische teksten.

Plaats: Amsterdam

Informatie mail naar teunleopold@hetnet.nl

 

 

ANNE POSSEL

Droom-studiegroepen en cursussen

Centering prayer (een christelijke meditatieve gebedsvorm, een innerlijk stiltegebed).

Plaats: Amsterdam

Informatie: mail naar Anne Possel op: acpossel@xs4all.nl

 

 

ROB TANS

De Chinese Innerlijke Alchemie, de mystieke kant van het Taoïsme.

Plaats: Voorschoten

Informatie: mail naar Rob Tans rwtans@xs4all.nl

 

 

JAAP VOIGT

Taoïsme & I-Tjing

Plaats: Amsterdam

I.v.m. het verblijf van Jaap Voigt in India zijn er slechts vier tot zes maanden per jaar studiegroepen en retraites. Kijk op www.jaapvoigt.nl

Lezingen van Nachtwind auteurs

 

 

Zaterdag 16 december 10.30 - 16.00 uur   •   Naarden

DANIËL VAN EGMOND   •   HET MYSTERIE VAN BETHLEHEM

 

Het mysterie van Bethlehem is in de loop der eeuwen gereduceerd tot de eenvoudige maar ongeloofwaardige geschiedenis van de geboorte van Jezus. In werkelijkheid gaat het echter om een symbolisch verhaal dat uitdrukking geeft aan een van de grootste mysteriën: hoe de mens en het goddelijke één en toch onderscheiden zijn, hoe ieder van ons kan worden getransformeerd tot een ‘zoon of dochter van God’, dit wil zeggen tot een engel.

In vele culturen, zoals bijvoorbeeld in het oude Egypte en Babylon, maar ook in het oude Israël, was de koning zowel wereldlijk heerser als hoge- priester. Voordat hij deze functie kon uitoefenen moest hij op de allerheiligste plaats van de tem- pel ingewijd worden. Tijdens dat inwijdingsrituaal werd hij op de troon van God gezet. Die troon was een uitdrukking van de Grote Godin. Hij zat dus op haar schoot, of nog beter: hij werd uit haar schoot geboren. Hij had een aardse moeder, maar nu werd hij herboren als zoon van God, uit zijn hemelse moeder. Daarom was hij nu zowel een mens als een god, en kon hij middelaar (engel) zijn tussen de wereld van de goden en zijn volk op aarde. In de loop van de tijd ontvingen niet alleen koningen, maar ook andere mensen zo’n inwijding, omdat het voor het heil van de wereld noodzakelijk is dat er meerdere middelaars tussen hemel en aarde bestaan die ervoor zorgen dat deze wereld niet geheel losraakt van de hemelse orde.

Lees gehele programma

 

Internationaal Theosofisch Centrum

Meentweg 9

1411 GR Naarden

 

Reserveren is noodzakelijk.

Info en reserveren via: activities@itc-naarden.org

Tijd: 10.30 tot 16.00 uur

Kosten: 20 euro

 

DEZE LEZING IS HELAAS UITVERKOCHT.

WEL ZAL DE LEZING LATER GRATIS OP DE WEBSITE VAN NACHTWIND TE BELUISTEREN ZIJN.

 

 

 

Vier zaterdagmiddagen: 2 sept. / 30 sept. / 28 okt. / 25 nov. 2017   •   Amsterdam

JAAP VOIGT   •   FUNDAMENTELE ONDERSTROMEN

 

Deze korte leergang voor druk bezette mensen tussen de 25 en 45 jaar gaat over orde scheppen in je leven en werk. Je verkrijgt inzicht in waar je nu staat in je leven en je leert achterstallig onderhoud aan te pakken betreffende je fysieke gesteldheid, je gevoels- en je denkwereld. Daarbij leer je op je eigen onderscheidingsvermogen te vertrouwen ten aanzien van verschillende fundamentele onderwerpen die behandeld worden.

Je zal hierdoor beter in deze wereld kunnen functioneren zonder jezelf te verliezen. Het is een verdiepende doorsmeerbeurt waarin je wordt geholpen om de aangereikte theorie direct om te zetten in concreet handelen.

Lees gehele programma

 

Van Eeghenstraat 56

1071 GJ Amsterdam

 

Info en reserveren via: j.voigt@inter.nl.net

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur

Kosten: 160 euro voor vier bijeenkomsten.