Nachtwind  > Caroline Schröder  > Old faces of Moscow

Old faces of Moscow

Portretten en stillevens van

ouderen in Moskou

Caroline Schröder

 

Prijs: € 22,50 (gratis verzending)

Tweetalig (nederlands/engels).

Formaat 21 x 24 cm

Softcover, genaaid met cahiersteek,

48 pagina’s met 50 foto’s in duotone

Ontwerp: Jannie de Groot

 

Tijdens een verblijf in Moskow portretteerde Caroline Schröder ouderen in verzorgingshuizen. Vaak levend in treurigmakend omstandigheden. Hun bezit teruggebracht tot een nachtkastje. Maar zelfs op de beperkte ruimte van een nachtkastje blijkt het mogelijk te zijn een persoonlijkheid te tonen in de uitgestalde elementen. Caroline Schröder legde die vaak poëtische stillevens vast met de camera.

Met een voorwoord van NRC-correspondent

Hans Nijenhuis.

 

Direct bestellen? Mail naar:

erik@nachtwind.nl

Betalen hoeft pas na ontvangst.