Gratis online lezing Daniël van Egmond

Het mysterie van Bethlehem

 

Het mysterie van Bethlehem is in de loop der eeuwen gereduceerd tot de eenvoudige maar ongeloofwaardige geschiedenis van de geboorte van Jezus. In werkelijkheid gaat het echter om een symbolisch verhaal dat uitdrukking geeft aan een van de grootste mysteriën: hoe de mens en het goddelijke één en toch onderscheiden zijn, hoe ieder van ons kan worden getransformeerd tot een ‘zoon of dochter van God’, dit wil zeggen tot een engel.

 

Deze lezing werd door Daiël van Egmond gegeven op 16 december 2017 te Naarden.

 

Lees de aankondigingsbrochure.

 

Gratis online lezing Daniël van Egmond

Tijd & tijdsbeleving

 

In vrijwel alle religies en culturen bestaat er een besef dat met het aardse leven het bestaan van de mens niet tot een eind is gekomen. Dit besef is meestal gebaseerd op ervaringen van nabe-staanden, maar ook op ervaringen van grote mystici.

 

Deze lezing gaf Daniël van Egmond op 26 mei 2016 in de Woudkapel te Bilthoven.

 

Toon schema cosmotheandrisch wereldbeeld

Gratis online lezing Daniël van Egmond

De mystieke weg van Swedenborg

 

Lezing gehouden door dr. Daniël van Egmond op het Swedenborg symposium in 2006

 

Luister online

 

Emanuel Swedenborg (1688-1772) was een van de grootste wertenschappers en mysticus van zijn tijd. In zijn lezing gaat Daniël van Egmond in op de weg die Swedenborg in zijn lange leven ging. Van brillant wetenschapper tot groot mysticus.

 

Deze lezing is helaas tijdelijk niet online.

Filmmaker Wout Boekeloo in gesprek met

Daniël van Egmond

 

Filmmaker Wout Boekeloo sprak uitgebreid met godsdienstfilosoof Daniël van Egmond over zijn visie en zijn persoonlijke leven.

 

Bekijk film