Teun Leopold

www.teunleopold.nl

 

Teun Leopold (1943) maakte deel uit van een vertaalgroep onder leiding van Hans Korteweg die Het Juwelenschip van Longchenpa (1308-1363) vertaalde en legt zich sindsdien toe op het vertalen van andere Tibetaans-Boeddhistische en non-dualistische teksten. Hij is de oprichter van en drijvende kracht achter De Stichting tot Behoud van het Eenvoudig Genieten i.o., schrijft gedichten, organiseert regelmatig poëziemiddagen en leest voor op diverse open podia.

Vanaf zijn jeugd is hij geïnteresseerd in het (Zen)boeddhisme. Dat begon met het lezen van de boeken van D.T.Suzuki. Die belangstelling is zijn hele leven, soms op de achtergrond, meestal op de voorgrond, gebleven.

Hij studeerde sociale psychologie en andragologie. De voor zijn leven, praktijk en vorming heel belangrijk geworden latere opleidingen waren de 3-jarige ‘helperschaps’-opleiding van het ITIP en de Toegepaste Energetische Opleiding van datzelfde instituut.

Sinds 1972 begeleid hij beroepsmatig mensen in allerlei vormen. Hij begon als trainer gespreksvoering en groepsdynamica; later kwam hij in management-functies in de verslavingszorg terecht. Zelf zegt hij: “Ik heb jarenlang in diverse functies in de verslavingszorg gewerkt en verslaving interesseert mij nog steeds. Tegenwoordig minder de verslaving aan een middel, het gaat mij nu meer om de vraag hoe we zich herhalende patronen, waar we last van hebben, kunnen doorbreken.”

 

Sinds 1995 richt zijn eigen praktijk zich voornamelijk op het geven van individuele begeleiding bij vragen in leven en werk.

Spontane bevrijding door te zien met Naakt Gewaarzijn

Door Padmasambhava

Vertaling: Teun Leopold

 

Prijs: € 27,50 (gratis verzending)

Hardcover, gebonden, dubbel leeslint,

168 pagina's, formaat 16 x 22 cm

Boekontwerp: Jannie de Groot

Fotografie: Hapé Smeele

 

Direct bestellen? Mail naar:

erik@nachtwind.nl

Betalen hoeft pas na ontvangst.

 

In de achtste eeuw bracht de grote, wijze Guru Padmasambhava (uit Oddiyana in India) op verzoek van  koning Tisong Detsan het Boeddhisme naar Tibet. Vlak voor zijn dood vroeg Padmasambhava aan één van zijn leerlingen, prinses Yeshe Tsogyal, om een aantal van zijn belangrijkste teksten te begraven. Als de tijd daarvoor rijp was, zouden de teksten weer gevonden worden. Bijna zeshonderd jaar later gebeurde dat ook.

 

Weer zeven eeuwen later vertaalde John Myrdhin Reynolds een van die teksten uit het Tibetaans en voorzag deze van een feitelijk en zeer verhelderend commentaar. Dankzij de vertaling van Teun Leopold is Spontane bevrijding nu ook in het Nederlands beschikbaar.

 

Door middel van Rigpa, de staat van onmiddellijke aanwezigheid, komen we ertoe alles te zien met een directe helderheid. We zien zonder de oordelen en conceptuele constructies die gewoonlijk ons zicht verduisteren en ons begrip belemmeren. Het is de introductie in de staat van aanwezigheid en gewaarzijn, die het vermogen is van de natuur van de geest en die ‘Spontane Bevrijding’ brengt.

 

Dit boek mag met recht een ‘klassieker’ genoemd worden voor iedereen die geïnteresseerd is in Dzogchen, de leer die in Tibet beschouwd wordt als het hoogste en meest esoterische onderricht van de Boeddha.

 

Deze tekst behoort tot dezelfde cyclus als Het Tibetaanse Dodenboek, dient daarvan als inleiding en behandelt de essentie van Dzogchen, ‘de Grote Volmaaktheid’.

 

 

Lees de recensie van de Nederlandse bibliotheken

 

Lees het voorwoord door Namkhai Norbu Rinpoche

 

Lees de eerste zeven hoofdstukken Terma tekst

 

Lees de toelichting op eerste vijf hoofdstukken

 

 

 

Fragment uit de inleiding van de vertaler Teun Leopold:

 

Je hebt hier een boek in handen dat de manier waarop je in het leven staat, hoe je je verhoudt tot de wereld, tot je medemens en tot jezelf, fundamenteel kan gaan veranderen. Het breekt de manier waarop je deze zaken ziet af en kan je binnenleiden in een nieuwe manier van kijken en gewaarzijn. Je gaat de wereld en alles daarin zien zonder versluieringen, precies zoals ze is. De hier vertaalde tekst van Padmasambhava zal zich aan je verstand onttrekken. De tekst verwijst naar iets waarover in wezen niet te spreken valt, waar geen woorden voor zijn. Iets wat je hoogstens kan gaan ervaren, direct, hier en nu. Toch heeft Padmasambhava de verwijzingen hiernaar onder woorden gebracht, in eenvoudige vorm die direct – zonder veel voorkennis – tot je door kan dringen, als je je ervoor openstelt. Hij leidt je die ervaring binnen.

 

Zonder dat we ons daar voortdurend van bewust zijn, zien wij de wereld allen door onze eigen, door opvoeding, culturele achtergrond en conditioneringen bepaalde bril. We zien, bijvoorbeeld het gevulde glas als halfvol of half leeg. Bij alles wat we zien, speelt meteen, voor we dat weten, een oordeel mee: het bevalt ons of bevalt ons niet, het komt van pas of niet, het is dit of dat, bekend, vertrouwd of onbekend en mogelijk gevaarlijk, het past in ons straatje of niet, enz. Ons zien wordt verduisterd door deze conditioneringen. Padmasambhava introduceert ons in een manier van zien, van gewaarzijn die niet langer bepaald wordt door deze conditioneringen, die de dingen gewaar worden zoals zij zijn. Onze dagelijkse geest wordt bepaald door gedachten en opvattingen. ‘Een discursieve, dualistische, denkende geest, die slechts kan functioneren met betrekking tot een geprojecteerd referentiepunt dat foutief als buiten ons wordt waargenomen,’ licht de hedendaagse Dzogchen-meester Sogyal Rinpoche toe. ‘De geest die plannen maakt, verlangens heeft, manipuleert, in woede uitbarst, die golven van negatieve emoties en gedachten schept en erin zwelgt, die telkens weer zijn ‘bestaan’ moet waarmaken en bevestigen door ervaringen te verbrokkelen, te conceptualiseren en te consolideren.’

 

Ik ben van deze tekst gaan houden sinds ik ermee in aanraking kwam. Om zijn eenvoudige preciesie en verhelderende opbouw van algemeen naar steeds concretere uitleg van begrippen als ‘de natuur van de geest’, ‘de oorspronkelijke staat’ en natuurlijk het kernbegrip ‘Naakt Gewaarzijn’.

 ‘Spontane Bevrijding door te zien met Naakt Gewaarzijn’ is een directe bron van wijsheid en mededogen, waarnaar je telkens weer kunt terugkeren. Ze verwijst naar mijn gevoel naar zeer fundamentele waarheid over hoe wij in het leven staan en hoe we de wereld waarnemen. De diepgang van deze tekst dringt langzaam tot je door, maar als je er een keer door geraakt bent, wordt je manier van zien en leven er direct door beïnvloed. Aan alles, aan de opbouw, aan de vele herhalingen, die de belangrijkste punten er als het ware in hameren en je helpen ze te onthouden, is te merken dat deze tekst bedoeld is om mondeling, in direct contact tussen leraar en leerling, doorgegeven te worden. Het is zo fris alsof je zelf bij dat gesprek aanwezig bent.

In 28 paragrafen en slechts 34 bladzijden vat Padmasambhava samen hoe je, nu, direct, bevrijd kan worden door zijn boodschap tot je door te laten dringen en te gaan zien met ‘Naakt Gewaarzijn’. De tekst is op een bepaalde manier hard, zonder uitweidingen, zonder franje. In niets wordt je tegemoet gekomen, niets wordt aan de essentie toegevoegd. De lezer zal er zelf mee aan de slag moeten.