De wereld van de ziel
Daniël van Egmond


Boekontwerp: Mark Schalken
Fotografie:
Caroline Schröder
Hardcover, gebonden, leeslint, 160 pagina's, formaat 15,5 x 23,5 cm

€ 27,50 (betaal na ontvangst; gratis verzending)
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl


︎
Zoals de mens van het dier verschilt, zo verschilt de ziel van de mens. De ziel begrijpt de taal der symbolen. Zij vindt haar huis in de wereld van de mundus imaginalis. Zij is dynamisch, voortdurend in beweging én draagt de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich.

In onze moderne wereld zijn veel mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat. Waar men toch over de ziel spreekt, wordt zij meestal vereenzelvigd met de psyche. Oude mythen en verhalen leren ons wat de ziel is: zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan de fysieke wereld. 

Daar waar de ziel verdwenen is, zijn we onze oriëntatie kwijtgeraakt en ontstaat er een niet te bevredigen verlangen en onrust. We zijn dan nog uitsluitend gericht op deze wereld van ruimte en tijd. Zolang we niet weten dat er een verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor deze onrust schijnoplossingen blijven.

NBD Biblion boekrecensie
De nieuwste publicatie van de godsdienstfilosoof (1947), die reeds enkele werken over mystiek heeft geschreven, heeft als centrale uitgangspunt dat de moderne mens teveel in de 'horizontale' leefwereld vol afleidingen is blijven steken, wat hem fundamenteel onbevredigd en onvervuld laat. Als deze echter weer verbinding weet te leggen met de verticale weg (op de achterkant staat een pijl naar boven afgebeeld) van de wereld van de ziel, de zogenaamde Mundus Imaginalis (een term van de filosoof Henry Corbin), kan men door een inwijdings- en zuiveringsweg van bijvoorbeeld meditatie en gebed, verrijkt terugkeren naar haar goddelijke oorsprong. De zielenwereld is een onsterfelijke, dynamische wereld van symbolen (een van de meest centrale is een zesvoudig kruis met een zevende verborgen richting) en draagt volgens de auteur de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich (Diotima/Plato). Via het (neo)platoons en esoterisch gedachtegoed exploreert hij dit via godsdienstige en mystieke teksten, zoals het visioen van Zarathoestra en een mystiek-kabbalistische exege van Genesis 1 en 2, en het apocriefe Evangelie van Thomas. Een gedegen geschreven verhandeling, die nog het meest geschikt is voor de lezer die min of meer bekend is met het esoterische erfgoed. Met bibliografie.
(Recensent: J. Hodenius)

︎
Daniël van Egmond is godsdienstfilosoof.
Bekijk zijn auteurspagina
Download een leesfragment

︎
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl
Betalen hoeft pas na ontvangst.