Griekse wijsheid en christelijke mystiek
Daniël van Egmond


Ontwerp: Jannie de Groot
Audio mp3-cd geschikt voor computer, alle dvd-spelers en de nieuwere cd-spelers en autoradio’s.

€ 25,- (betaal na ontvangst; gratis verzending)
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl


︎
Ruim 20 jaar lang gaf dr. Daniël van Egmond jaarlijks een reeks van acht of negen lezingen over een mystiek onderwerp. Vijf van deze lezingenreeksen zijn  op audio cd’s verschenen. Elke cd bevat acht of negen lezingen (in totaal ruim 14 uur).

De filosofen in de eerste eeuwen van onze jaartelling die zich voor hun wijsgerige theorie en praktijk op Plato beriepen, worden meestal ‘nieuwe Plato-aanhangers’ genoemd, neoplatonici. De beroemdste van hen is ongetwijfeld Plotinus (ca. 204-270). Plotinus had stevige kritiek op sommige gnostische stromingen van zijn tijd waarvoor de kosmos een schepping was van de duivel. Zij leerden dat de ziel door de duivel gevangen was genomen en dat enkel een streng ascetisch leven haar uit zijn greep kon bevrijden. Ondanks die kritiek bleef Plotinus worstelen met de betekenis van de kosmos; soms lijkt de stof bij hem toch ook sterk negatieve aspecten te bezitten en benadrukt hij dat wij ons alleen door ons geheel op het hogere noëtische denken te richten, van de invloed van de kosmos kunnen bevrijden. Jamblichus (ca. 240-325), leerling van Plotinus, meent dan ook dat Plotinus op dit punt Plato misverstaat. Hij benadrukt dat de ziel juist volledig in de kosmos moet incarneren om zo een structuur te ontwikkelen die haar in staat stelt om uiteindelijk terug te keren naar haar oorsprong. Maar dan keert zij niet zozeer terug naar precies dezelfde toestand als van waaruit zij vertrok. Nee, het leven op aarde heeft haar uiteindelijk in positieve zin veranderd, mits zij daar geleerd heeft om ‘goddelijk werk’ (theürgie) te verrichten. Tijdens haar leven op aarde moet zij leren om ontvankelijk te worden voor de goden door middel van meditatie, gebed, ceremoniën en rituelen, zodat via de mens de goden hun invloed op aarde kunnen uitoefenen.︎
Daniël van Egmond is godsdienstfilosoof.
Bekijk zijn auteurspagina


︎
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl
Betalen hoeft pas na ontvangst.