De mystieke weg van Plato
Daniël van Egmond


Ontwerp: Jannie de Groot
Audio mp3-cd geschikt voor computer, alle dvd-spelers en de nieuwere cd-spelers en autoradio’s.

€ 25,00 (betaal na ontvangst; gratis verzending)
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl


︎
Ruim 20 jaar lang gaf dr. Daniël van Egmond jaarlijks een reeks van acht of negen lezingen over een mystiek onderwerp. Vijf van deze lezingenreeksen zijn  op audio cd’s verschenen. Elke cd bevat acht of negen lezingen (in totaal ruim 14 uur).

Plato was beslist geen filosoof in onze hedendaagse academische betekenis van dat woord. Toch onderwees hij talloze leerlingen aan zijn eigen Academie. Wat is dan het onderscheid tussen zijn school en de hedendaagse universiteit? Plato hield zich niet in de eerste plaats bezig met onderzoek dat gebaseerd is op zintuiglijke ervaring. Dergelijk onderzoek is juist kenmerkend voor wat wij tegenwoordig onder wetenschappen verstaan. Neen, Plato baseerde zich op mystieke en visionaire ervaringen. Op basis van die ervaringen trachtte hij ook de zintuiglijke wereld te begrijpen. Plato’s benadering is kenmerkend voor vrijwel alle grote zieners, zoals Boeddha, Shankaracharya of Thomas van Aquino. Zij zoeken niet in de eerste plaats naar een verklaring van de werkelijkheid, maar trachten bij hun leerlingen een innerlijke revolutie te bewerkstelligen. Door die transformatie worden zij niet langer beheerst door de wetmatigheden van de zintuiglijke wereld, noch door allerlei automatische psychologische processen. Meer en meer leren zij te deel te nemen aan wat Plato het Goede noemt, waardoor zij in hun leven uitdrukking kunnen geven aan waarheid, goedheid en schoonheid. Aan de hand van Plato’s mythen en gelijkenissen zullen we ontdekken welke mystieke weg Plato uitstippelde en hoe hij in zijn dialogen daadwerkelijk een transformatie van zijn leerlingen trachtte op te wekken. We zullen zien dat die weg door een studie van Plato's dialogen ook voor ons nog steeds begaanbaar is. Fragmenten uit een aantal belangrijke dialogen zullen besproken worden.


︎
Daniël van Egmond is godsdienstfilosoof.
Bekijk zijn auteurspagina


︎
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl
Betalen hoeft pas na ontvangst.