Mystiek van het rozenkruis
Daniël van Egmond


Ontwerp: Jannie de Groot
Audio mp3-cd geschikt voor computer, alle dvd-spelers en de nieuwere cd-spelers en autoradio’s.

€ 25,00 (betaal na ontvangst; gratis verzending)
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl


︎
Ruim 20 jaar lang gaf dr. Daniël van Egmond jaarlijks een reeks van acht of negen lezingen over een mystiek onderwerp. Vijf van deze lezingenreeksen zijn  op audio cd’s verschenen. Elke cd bevat acht of negen lezingen (in totaal ruim 14 uur). Let op: deze reeks verscheen ook als boek.

In de 17e eeuw verschenen drie anonieme geschriften over een mystieke protestantse traditie waarin het symbool van het rozenkruis centraal stond. Onze tijd lijkt in veel opzichten op die waarin deze geschriften verschenen. Ook nu is er veel verwarring, strijd tussen godsdiensten onderling en onzekerheid over de toekomst. In de oorspronkelijke geschriften van de rozenkruisers werd o.m. benadrukt dat de strijd tussen geloof en verstand of religie en wetenschap heilloos is, omdat hij uitgaat van een dualiteit tussen hart en hoofd. Deze dualiteit werd bevorderd door de sterke nadruk die in de katholieke mystiek van die tijd op verinnerlijking werd gelegd en door de snelle ontwikkeling van de natuurwetenschappen. Het is opmerkelijk dat in onze tijd deze strijd opnieuw in volle hevigheid is losgebarsten, waarbij dan nu vanuit een soort ‘verlichtingsdenken’ benadrukt wordt dat de mens en de werkelijkheid volledig vanuit de natuurwetenschappen kunnen worden begrepen. De rozenkruisers van de 17e en 18e eeuw trachtten dit dualisme te ontkrachten door aan te tonen dat denken en waarnemen samenkomen en hun oorsprong vinden in een symbolisch bewustzijn waarin de eenheid van mens, God en wereld zich weerspiegelt als een eenheid van macrokosmos en microkosmos. Door middel van hun geschriften en praktijken probeerden zij dit symbolische bewustzijn in de mens op te wekken door gebruik te maken van mythische verhalen en van alchemistische en andere symbolische voorstellingen. In deze serie lezingen wordt aan de hand van de oorspronkelijke geschriften uit de 17e en de 18e eeuw getracht dit symbolische denken tot leven te laten komen.


︎
Daniël van Egmond is godsdienstfilosoof.
Bekijk zijn auteurspagina


︎
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl
Betalen hoeft pas na ontvangst.