De tempel van de mens
Daniël van Egmond


Ontwerp: Jannie de Groot
Audio mp3-cd geschikt voor computer, alle dvd-spelers en de nieuwere cd-spelers en autoradio’s.

€ 25,00 (betalen na ontvangst; gratis verzending)
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl


︎
Ruim 20 jaar lang gaf dr. Daniël van Egmond jaarlijks een reeks van acht of negen lezingen over een mystiek onderwerp. Vijf van deze lezingenreeksen zijn  op audio cd’s verschenen. Elke cd bevat acht of negen lezingen (in totaal ruim 14 uur).

In bijna alle culturen en religies komen tempels voor, gewijde plaatsen die zich volgens deze tradities in het centrum van de wereld bevinden en waarin de hemel en de aarde samenkomen. De vorm van zo’n heilige plaats was bedoeld als een afbeelding van een universele structuur die ook tot uitdrukking komt in God, mens en wereld. Onder invloed van allerlei gebeurtenissen raken de wereld en de mens steeds verder verwijderd van deze goddelijke structuur. Dankzij de riten die in de tempel worden gevierd, kunnen deze vervormingen worden hersteld en kan de mens worden getransformeerd tot een wezen waarin hemel en aarde weer verenigd zijn. Zo wordt de mens een afbeelding van de tempel en wordt zij of hij zélf tot een tempel gemaakt. Het doel van de lezingen is inzicht krijgen in de fundamentele rol die symbolen spelen in de relatie tussen God, mens en kosmos. Symbolen zijn niet primair psychische verschijnselen, maar metafysische werkelijkheid. De tempel van de mens is een centraal symbool dat ons kan helpen om het verbond tussen God, mens en wereld te herstellen. In de lezingen komen o.a. aan de orde: de symboliek van de Tempel van Salomo; de nieuwe Tempel van Ezechiël; de nieuwe Tempel volgens de Dode Zeerollen; het Nieuwe Jeruzalem van Johannes en van Swedenborg; de Ka’aba, het centrale heiligdom van de islam; de stupa als heilige plaats in de Indiase cultuur; de mystieke tempel van de vrijmetselarij en het mysterie van de graaltempel.


︎
Daniël van Egmond is godsdienstfilosoof.
Bekijk zijn auteurspagina


︎
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl
Betalen hoeft pas na ontvangst.