Antroposofie en astronomie
Elisabeth Vreede


Vertaling: Willem Hendriks
Ontwerp: Jannie de Groot

Illustraties: Brigitte Beck
Hardcover, stofomslag, leeslint, 400 pagina's, formaat 17 x 25 cm

€ 49,50 (betaal na ontvangst; gratis verzending)
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl


︎
Elisabeth Vreede laat ons in haar brieven kennismaken met de astronomie vanuit een filosofisch perspectief.
Zij baseert zich hierbij op het werk van Rudolf Steiner en denkt van daaruit als astronoom en filosoof zelfstandig verder. Op een geheel eigen manier werkt zij de astronomische en astrologische begrippen uit, en voert zij ons naar de dieper gelegen achtergrond en betekenis van de hemelverschijnselen. Ook zonder wiskundige en astronomische voorkennis kan de lezer de achterliggende spirituele gedachtegang volgen. De manier waarop de onderwerpen worden behandeld, leidt geleidelijk aan tot een begrijpen van de esoterische inzichten omtrent de astronomische verschijnselen.

Deze sterrenwijsheid (astro-sofie) is een spirituele benadering van de kosmos waarin Christus centraal staat.

Elisabeth Vreede werd in 1879 in Den Haag geboren, zij studeerde astronomie en filosofie in Leiden. Na haar afstuderen vertrok ze naar Berlijn om aan haar dissertatie te werken. Hier leerde zij Rudolf Steiner persoonlijk kennen en werd zijn gesprekspartner in de christologische astronomie. Over dit onderwerp gaf zij veel lezingen. Toen zij zich aansloot bij de jonge gemeenschap in Dornach, liet zij daar een sterrenwacht bouwen zodat iedereen de hemelverschijnselen onder haar leiding kon leren waarnemen.

Van 1927 tot 1930 schreef zij elke maand een astronomische brief. Deze brieven zijn gebundeld en vormen de basis voor haar werk. Dit boek is een Nederlandse vertaling van deze brieven, die oorspronkelijk in het Duits werden geschreven.
︎
Elisabeth Vreede was wetenschapster.
Bekijk haar auteurspagina

Willem Hendriks is vertaler.
Over het vertaalproces schreef hij:
Het moment dat ik kennis maakte met de 36 Astronomische Rundschreiben (astronomische brieven) van Elisabeth Vreede ligt heel kort voor ik begon met het vertalen daarvan. De naam Vreede kende ik wel, maar de Rundschreiben niet. Het doorbladeren van de Duitse uitgave (Astronomie und Anthroposophie) uit 1980 maakte mij heel nieuwsgierig. Met antroposofie was ik al lang vertrouwd, met astronomie niet. Dit laatste bleek geen probleem te zijn, omdat de verschillende astronomische onderwerpen, die van belang zijn voor wat Vreede ons geesteswetenschappelijk wil meedelen, door wetenschappelijke onderbouwing heel duidelijk en beeldend worden uitgelegd. Het resultaat is een levende astronomie die wordt gedragen door de moderne geesteswetenschap. Hierdoor wordt ons materialistisch wereldbeeld zodanig bijgesteld dat wij de kosmos gaan ervaren als een bron van wezenlijkheid, van geestelijk leven, maar bovenal van onze eigen oorsprong.


Brigitte Beck is kunstenares en Kunstzinnig Therapeute .
Over haar werk in het boek schreef ze:
‘De grootste opdracht die ik voel als schilder is om wat achter de zichtbare wereld ligt “het onzichtbare”  zichtbaar te maken. De wereld van de geest zo te zeggen, de planeetsferen en de kosmische scheppingskrachten, de engelen, de Christuskracht; in onszelf en in de natuur.’
Bekijk haar website


Download de inleiding
Download de eerste brief
Download het register
Lees de recensie van ‘Antroposofie vandaag’

︎
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl
Betalen hoeft pas na ontvangst.