‘niets is eenvoudig
behalve het mysterie zelf
ervaren in heldere boslucht’.

—  Rens van Loon


Een uitgebreid filmportret van Rens van Loon - denker, dichter en danser.
Naar aanleiding van de dichtbundel ‘Het groene paard’ en zijn afscheidsrede als emeritus hoogleraar aan de universiteit van Tilburg sprak filmmaker Wout Boekeloo  uitgebreid en zeer persoonlijk met Rens over zijn visie op Dialogisch leiderschap en zijn persoonlijke leven.
︎
Rens van Loon probeert in zijn werk de talen van wetenschap en kunst samen te brengen. Wetenschap en poëzie vullen elkaar aan en kunnen samen een completer beeld geven van de wondere wereld waarin we leven.

Rens is filosoof, wetenschapper en dichter. Hij schrijft in het samenspel van rationeel analytisch denken, onmiddellijk intuïtief weten en fysiek lichamelijk aanwezig-zijn, geïnspireerd door westerse en oosterse filosofie en psychologie. Hij is emeritus hoogleraar dialogical leadership aan de universiteit van Tilburg.

Als partner, vader en grootvader put Rens uit de bron van het familieleven. Kleine kinderen omarmen zonder terughoudendheid het leven dat zij krijgen aangereikt. Vol overgave en zonder te oordelen.

︎