‘Wanneer het menselijke hart verzegeld is door vaste kalmte, nog niet bewogen wordt door dingen, dan schijnt het hemelse patroon er doorheen’.
—  Rob Tans

︎

Rob Tans was na afronding van zijn studie biologie enkele jaren leraar en werkte daarna als leraren-opleider. Vanuit zijn interesse in het functioneren van mensen in relatie tot hun talenten, kwaliteiten en beperkingen, ontwikkelde hij zich tot loopbaanbegeleider en startte een eigen praktijk. Behalve als loopbaan-begeleider werkte hij ook als trainer, met name op het gebied van persoonlijk leiderschap. In zijn werk raakte hij steeds meer geïnteresseerd in wat de kern is van ons menselijke bestaan, van waaruit met liefde en in vrijheid wordt gewerkt en geleefd.

Hij bestudeerde een groot aantal jaren geschriften uit verschillende levensbeschouwelijke tradities: joods-christelijke, boeddhistische, hindoeïstische en taoïstische. Vanaf 2007 heeft hij zich vooral toegelegd op de Chinese innerlijke alchemie. Hij vertaalde in die jaren de Zhongheji, een geschrift van de dertiende-eeuwse meester Li Daochun, vanuit het chinees. Zijn vertaling met toelichting verscheen in april 2012.

Zhongheji 

︎

︎