Zhongheji, 
Bloemlezing Centrale Harmonie

Rob Tans


Ontwerp: Jannie de Groot

Hardcover (linnen), leeslint, 216 pagina's, formaat 17 x 24 cm

€ 27,50 (betaal na ontvangst; gratis verzending)
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl


︎
De Zhongheji is een verzameling taoïstische teksten uit de dertiende eeuw. Ze bevat essays, liederen, gedichten, toespraken en dialogen van de taoïstische meester Li Daochun waarin een overzicht wordt gegeven van de leer van de Chinese innerlijke alchemie en maakt deel uit van de taoïstische canon. Het zijn diepzinnige teksten over de aard van de mens en de essentie van ons leven, waarin op nu eens zakelijke en puntige, dan weer bloemrijke en dichterlijke wijze uiteen wordt gezet hoe de mens zijn ware aard en bestemming kan vervullen.

In zes hoofdstukken wordt op verschillende manieren ingegaan op dit hoofdthema, waarin steeds weer naar voren komt dat de ware menselijke aard bij iedereen aanwezig is en door iedereen gerealiseerd kan worden. Door openheid en kalmte te beoefenen kan men in het leven ‘omgekeerd gaan’, terug naar de oorspronkelijke eenheid, in plaats van meegaan met een steeds verdergaande ontwikkeling. Li Daochun zegt: ‘Leeg en wijd, zonder grenzen, dat is de openheid van de hemel; grenzeloze uitgestrektheid in alle richtingen, dat is de kalmte van de aarde. De Dao van hemel en aarde is enkel openheid, enkel kalmte. Wanneer openheid en kalmte in jezelf zijn, dan zijn hemel en aarde in jezelf.’ En: ‘Zuiver vitaliteit tot levensadem, zuiver levensadem tot geestkracht en zuiver geestkracht terug tot openheid.’ In contact met steeds subtielere lagen wordt dan uiteindelijk de uiterste leegte als het zelf ervaren. Over deze uiterste leegte zegt hij: ‘Het is onkenbaar, heeft geen kenmerken, en is geluidloos en geurloos; het wordt uiterste diepte genoemd. Alleen dit is het: de volledige werkelijkheid, het subtiele fundament. Mensen kunnen er in doordringen, en kennen dan onmiddellijk het allereerste begin.’

De tekst is rechtstreeks uit het Chinees vertaald en voorzien van een inleiding en een groot aantal verklarende noten door Rob Tans. Hij is leraar, begeleider en trainer, met name op het gebied van persoonlijk leiderschap, met een grote liefde voor de ingeboren menselijke vrijheid. Hij bestudeerde de Zhongheji en andere teksten uit de chinese innerlijke alchemie en leefde er mee. Het is zijn wens dat  de lezer de diepe werking, die uitgaat van deze tekst, zelf zal ondervinden.


︎
Rob Tans is vertaler en coach.
Bekijk zijn auteurspagina
Download leesfragment

︎
> Direct bestellen? Mail: erik@nachtwind.nl
Betalen hoeft pas na ontvangst.