‘Kunst is een onmisbare hulp bij het leren kijken voorbij het bekende’.
—  Robbert Bodegraven

︎
Robbert Bodegraven (1963) begon als fotograaf/journalist. In die tijd trok hij er met een journalistieke blik op uit. Gewapend met een camera en een pen. Soms vertellend over het grote onrecht en leed, soms over de kleine drijfveren die tot grootse daden kunnen leiden.

Op den duur bood de journalistieke blik te weinig verdieping. Hoe langer we vat op de werkelijkheid proberen te krijgen, hoe gelaagder en ongrijpbaarder ze wordt. Robbert verliet de journalistiek. Sindsdien zet hij zich in voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving bij maatschappelijke organisaties.

Maar de fotografie is een trouwe geliefde. Robbert verlegde zijn blik, van de zoektocht naar journalistieke waarheid naar die van de zoekende zingeving. De foto’s veranderden van karakter. Het waarheidsgetrouw verslag doen en het vastleggen wat er in de wereld gebeurt, werd vervangen door de onbevangen vloeibaarheid van de verbeelding, van associaties, dromen en gevoel. De intuïtie kreeg de overhand, de foto’s verkenden de dualiteit tussen lichaam en geest, materie en ziel. Dat werd 'Nevelland'.

Nevelland 

︎


Robbert woont in Utrecht. Nadat hij de journalistiek verliet, werkte hij bij de ontwikkelings- en hulporganisaties Oxfam Novib en War Child. Vervolgens begon hij een sociale onderneming op het gebied van grensoverschrijdende partnerschappen. Hij was directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En schrijft momenteel boeken over de grote crises die ons menszijn bedreigen: de klimaat- en de ongelijkheidscrisis. Hij bleef daarnaast altijd fotograaf.

︎
Meer
www.robbertbodegraven.nl